new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies

پروژه ها »

ویلا دیدار

ویلا دیدار

نوشهر، ایران، ۱۳۹۷

ساختمان مسکونی پارک

ساختمان مسکونی پارک

تهران، ایران،۱۳۹۶

ویلا چهارگاه

ویلا چهارگاه

مشا، ایران، ۱۳۹۸

راه گردون (طرح اتصال پارک به دریاچه چیتگر)

راه گردون (طرح اتصال پارک به دریاچه چیتگر)

تهران، ایران، ۱۳۹۷

ریفلکستریم | اینستالیشن

ریفلکستریم | اینستالیشن

تهران، ایران،۱۳۹۶

ساختمان مسکونی گل افشان

ساختمان مسکونی گل افشان

تهران، ایران، 1396

ساختمان اداری آفتاب

ساختمان اداری آفتاب

تهران، ایران،۱۳۹۶

پاویون ساحلی

پاویون ساحلی

نوشهر، ایران، ۱۳۹۶

پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز ۲۰۱۶

پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز ۲۰۱۶

ونیز، ایتالیا، ۱۳۹۵

ویلا اوشان

ویلا اوشان

اوشان، ایران، 1394

رستوران باگت

رستوران باگت

تهران،ایران،1394

مجموعه ویلا-آپارتمان میگون

مجموعه ویلا-آپارتمان میگون

میگون،ایران،1394

ساختمان مسکونی بهار

ساختمان مسکونی بهار

کرج،ایران،1394

دفتر اداری یوسف آباد

دفتر اداری یوسف آباد

تهران،ایران،1394

ساختمان مسکونی دیباجی

ساختمان مسکونی دیباجی

Tehran,Iran,2015

مرکز فرهنگی بامیان

مرکز فرهنگی بامیان

بامیان،افغانستان،1393

طراحی شهری میدان قبله مشهد

طراحی شهری میدان قبله مشهد

مشهد،ایران،1393

ساختمان اداری نیایش

ساختمان اداری نیایش

ایران،تهران،1392

ویلا S6

ویلا S6

ایران،نوشهر،1392

مجتمع تجاری شهریار

مجتمع تجاری شهریار

ایران،شهریار،1392

شرکت شیرین عسل

شرکت شیرین عسل

تهران،ایران،1391

ویلا S5

ویلا S5

ایران،نوشهر،1391

ساختمان مسکونی برزو

ساختمان مسکونی برزو

ایران،تهران،1391

ویلا S4

ویلا S4

ایران،نوشهر،1391

ویلا S3

ویلا S3

ایران،نوشهر،1391

آپارتمان شماره ۲۱

آپارتمان شماره ۲۱

ایران،تهران،1391

ویلا S2

ویلا S2

ایران،نوشهر،1390

ویلا S1

ویلا S1

ایران،نوشهر،1390

ویلا Y

ویلا Y

مجتمع مسکونی باران

مجتمع مسکونی باران

ایران،تهران،1389

Page 1 From 212